Контакти

ВУЗФ

гр.София 1618,

кв. Овча Купел, ул.“Гусла“ №1

тел: +359 2 401 58 11, +359 2 401 58 12

факс: +359 2 401 58 21

е-mail: office@vuzf.bg