Реализация

Ние, във ВУЗФ, ви гарантираме, че тук ще направите най-добрия избор на кариера! Благодарение на отличните ни връзки с бизнеса, пътят на професионалното ви развитие ще започне в едни от най-престижните компании в България.

Още докато учите, ще развиете ценни професионални умения, които според единодушното мнение на нашите партньори, са високо конкурентни на пазара на труда.

Впечатляващият процент на професионална реализация на нашите възпитаници показва, че финансовата инвестиция, която вие и вашите родители влагате в обучението си във ВУЗФ е обезпечена от престижното образование, което ние ви предлагаме.

Какво постигнахме до момента

повече от 90 % от завършилите нашия университет работят в едни от най-престижните институции в България

от тях над 30 % имат кариера на мениджъри и директори на застрахователни и финансови компании или управляват собствени фирми.