За програмата

Бизнес икономика ,предприемачествто и иновации” е създадена специално за онези, които желаят да основат и развият свой собствен бизнес или предпочитат да градят успешна кариера като функционални специалисти и мениджъри от всички управленски нива на модерната фирма.Тя им предоставя отлични възможности да започнат своето образование с широк спектър от дисциплини, като през курса на следването си постепенно фокусират и задълбочават своята подготовка в онези насоки, които отговарят на техните предпочитания за бъдещо кариерно развитие – като предприемачи или функционални специалисти.

Студентите придобиват знания и умения в областта на маркетинга, иновациите, инвестициите, финансите, човешките ресурси, организацията на производството, логистиката и др., които им позволяват: